Spar ka nisur sezonin e trajnimeve intensive për “Shërbim Klienti”.

Prej muajit Prill , Spar ka nisur sezonin e trajnimeve intensive për “Shërbim Klienti”.
Qëllimi i trajnimit është të përmirësojmë shërbimin e klientit dhe të jemi Lider në treg për shërbim klienti.
Punonjësit trajnohen si të menaxhojnë situatat me klientë të vështirë, si të ndihen pozitiv dhe ta percjellin atë te klientët, të fitojnë besimin dhe dashamirësinë nga klienti etj.
Paralelisht vijojnë trajnimet “HACCP dhe Siguria Ushqimore” qëllimi i së cilit është informimi i punonjësve mbi hapat efektive në zbatimin e procedurave që përfshin çdo proces pune.
Në këtë mënyrë punonjësit do të venë në zbatim në punën e tyre të përditshme njohuritë e fituara nga trajnimi, duke ndjekur me përpikmëri 7 Parimet e HACCP.